Antía Cisneros GalovartAsociada Senior

Antía exerceu como avogada en diversos despachos de Vigo, como Poch & Cisneros, Martínez Barros & Narbón, e AMYA avogados Vigo, nos cales adquiriu unha contrastada formación e experiencia na práctica procesual das áreas de dereito administrativo, civil e penal, tanto na defensa de empresas e particulares como da Administración.

Desde o ano 2008 foi asesora xurídica externa de corporacións locais, así como de entidades de ámbito social, onde traballou ademais como coordinadora de programas (2006-2008).

No ano 2010 funda con Fernando González Gómez a firma especializada en dereito administrativo e sector público LEXVAL avogados, onde traballou ata a integración do devandito despacho en On Tax & Legal, no ano 2017, coa creación do Departamento de dereito administrativo e sector público e do Departamento de dereito inmobiliario e urbanismo, dos cales forma parte.

Actualmente é secretaria do Padroado da Fundación Érguete-Integración.

Antía fala español e inglés

Licenciada en dereito
Universidad Complutense de Madrid, 2004

Escola de Práctica Xurídica
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo 2003-2005