Fernando Sobrino NogueiraSocio

Fernando é socio de On Tax & Legal.

Socio fundador en Colón Abogados e Asesores Tributarios, ata o 1 de xaneiro de 2016, responsable da dirección xeral do despacho e en particular da área de dereito tributario.

Profesor asociado na Facultade de Dereito Económico da Universidade de Vigo, adscrito ao Departamento de Dereito Fiscal e Tributario da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, na actualidade imparte docencia no mestrado de Dereito de Empresa da Facultade de Dereito e no de Dirección de PEMES da Escola de Empresariais.

A actividade profesional de Fernando céntrase no dereito tributario e en particular na fiscalidade da empresa familiar, e presta asesoramento tanto en labores de planificación fiscal como en representación dos contribuíntes perante a Administración.

Fernando és:

  • Licenciado en Dereito
    Universidade de Santiago de Compostela, 1989
  • Master en Dereito Tributario
    Centro de Estudios Financieros – Madrid, 1991