Ignacio Pintos ClapésSocio

Ignacio é socio de On Tax & Legal. 
Antes da fundación do despacho, Ignacio foi socio director do despacho Leggue Abogados, especializado no asesoramento legal de empresas. Previamente traballara durante sete anos como director de departamento no despacho Garrigues, Abogados y Asesores tributarios. 
Ademais diso, exerceu como asesor xurídico de empresas de ámbito nacional como Euroestudios, S. L., ou Fundosa Social Consulting, compañía pertencente ao Grupo ONCE.
 
A actividade profesional de Ignacio céntrase fundamentalmente no asesoramento integral de empresas, con especial atención ao campo do dereito procesual, tanto no ámbito civil como no mercantil, laboral e penal. Acredita ampla experiencia tanto en litigación e arbitraxe como en negociación e resolución extraxudicial de conflitos.

Ignacio é:

Licenciado en Dereito
Universidade de Santiago de Compostela, 1991-1996

Mestrado en Asesoría Xurídica de Empresa
Instituto de Empresa, 2001-2002