José Echevarría Martínez de BujoSocio

José é asociado sénior de On Tax & Legal.

Antes da fundación do despacho, José traballou máis de cinco anos en Garrigues, no departamento de dereito fiscal en Galicia.

Durante tres anos foi director de Xestión de Patrimonios de Caixanova en Vigo.

Formou parte do departamento de Desenvolvemento de Negocio de Banca Privada en Abanca durante cinco anos prestando asesoramento fiscal e financeiro ás redes de banca privada e persoal do banco.

A actividade profesional de José céntrase no asesoramento tributario e financeiro a empresas, profesionais e particulares, planificación sucesoria, fiscalidade de family offices, reestruturacións societarias, imposición directa e indirecta de persoas xurídicas e persoas físicas e procedementos tributarios.

José é:

Licenciado en Dereito
Universidade de Navarra, 1998

Mestrado en Asesoramento Fiscal
Instituto de empresa, 2001

Certificación European Financial Advisor (EFA)
European Financial Planning Association, 2007