Ramón Ozores CanellaSocio

Ramón é socio de On Tax & Legal.

En 1999 Ramón incorporouse ao despacho Castro, Sueiro & Varela en Madrid, asesorando en materia mercantil a empresas nacionais e estranxeiras e implantando numerosas estruturas de financiamento naval ao amparo do Real Decreto 442/1994, así como de tax lease (DA 15.ª da Lei do Imposto sobre Sociedades).

En 2004 incorpórase ao departamento de Banca e Mercado de Capitais de Gómez-Acebo & Pombo en Madrid, asesorando empresas nacionais e estranxeiras en materia mercantil, adquisicións e mercado de valores.

En 2009 incorpórase ao departamento mercantil de Garrigues en Vigo, asesorando empresas galegas en procesos de reestruturación e insolvencias.

En 2011 incorpórase a Colón Abogados, asesorando en materia mercantil, financeira e en procesos de reestruturación empresarial.

A actividade profesional de Ramón céntrase no ámbito empresarial, tanto en dereito mercantil como en operacións financeiras e de reestruturación, así como en concursos de acredores. Ten ampla experiencia procesual en litixios de índole empresarial. Secretario de diversos consellos de administración e letrado asesor de diversas compañías.

Ramón fala Español e Inglés e é:

Licenciado en Dereito
Universidade Complutense de Madrid, 1994-1999

Mestrado en Asesoría Legal en Finanzas
ICADE, 1999-2000

Curso de financiación de proxectos inmobiliarios
Instituto de Empresa, 2005

Experiencia docente
Profesor do Centro Internacional de Formación Financieira (dependiente da Universidade de Alcalá de Henares e do grupo SCH) nos Mestrados en Dereito da Empresa e Mestrado en Banca e Riscos Financieiros.

Módulos de Contratación Financieira, Financiación de Proxectos
Cursos 2004 – 2005, 2005 – 2006 y 2006 – 2007