Rebeca Arias RodríguezSocio

Rebeca é socia de On Tax & Legal.

Antes de participar na fundación do despacho, Rebeca traballou durante máis de dez anos en Colón Abogados como especialista en dereito fiscal e tributario.

A súa actividade profesional céntrase no asesoramento e asistencia xurídica en materia fiscal a empresas e a particulares, tanto no día a día da súa xestión como nos supostos extraordinarios que lle presente o cliente.

Ademais, dentro desta actividade, e desde a atención personalizada, especialízase na prevención das continxencias fiscais do cliente.

Rebeca é:

Licenciada en Dereito
Universidade de Vigo, 1999

Mestrado en Dereito Financieiro e Tributario
Universidade de Vigo, 2007