Xoán López – Corona VázquezSocio

Xoán é socio de On Tax & Legal.

Formou parte da Área de Banca e Mercado de Capitais da oficina de Madrid de Gómez-Acebo & Pombo desde o ano 2000 ata o ano 2011. En xaneiro daquel ano incorporouse á oficina de Vigo de Gómez-Acebo & Pombo, onde permaneceu ata o ano 2015.

A actividade profesional de Xoán céntrase no dereito financeiro. Conta cunha ampla experiencia en financiamento corporativo, financiamento de proxecto, financiamento de adquisición, así como en operacións orientadas ao mercado de capitais, tales como emisións de débeda, titulización de activos e operacións de emisión tanto ao MARF como ao MAB.

Ademais conta con contrastada experiencia en dereito mercantil, fusións e adquisicións (M&A), private equity e concursal (insolvencias e reestruturacións).

Ostenta o cargo de secretario do consello de administración de diversas sociedades mercantís.

Xoán fala Español e Inglés e é:

Licenciado en Dereito
Universidade San Pablo (CEU), 2000

Mestrado en Abogacía Internacional
Instituto de Estudios Europeos, 2000 – 2001